กานต์ชนก วงษ์ทองแท้

กานต์ชนก วงษ์ทองแท้ นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น: กานต์

คณะ: อักษรศาสตร์

ความสนใจ: วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิทธิสิตรี ผู้ลี้ภัย ศิลปะ ดนตรี

งานที่ทำในสำนักพิมพ์ : ผู้แปล

I am still learning – Michelangelo