จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

สุรชาติ บำรุงสุข เขียน
ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ


ศาสตราจารย์ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


เขาเข้ามหาวิทยาลัยในปี 2516 และเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกับขบวนการนิสิตนักศึกษาตั้งแต่เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 เขาเป็นหัวหน้าฝ่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมระบอบประซาธิปไตย ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (ศนท.) เขาเคยทำงานร่วมกับสหภาพแรงงานของพี่น้องกรรมกรที่อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร และกลับเข้าร่วมงานกับ ศนท. อีกครั้งในปี 2518 เพื่อทำงานทางวิชาการในการเคลื่อนไหวเรื่องฐานทัพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทย ในปี 2519 เขาได้รับการเลือกตั้งเป็นอุปนายกฝ่ายกิจการภายนอก ของสโมสรนิสิตจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นกรรมการบริหาร ศนท. โดยตำแหน่ง


เขาถูกจับกุมในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 และเป็นหนึ่งในนักโทษคดี 6 ตุลาฯ ต่อมาเขาได้รับนิรโทษกรรมในปี 2521 และกลับเข้ารับการศึกษาต่อจนจบรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“จากจุฬาฯ สู่บางขวาง” เป็นหนังสือที่จะให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าถึงประสบการณ์โดยตรง ตลอดการเดินทางตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 จนถึงช่วงจำคุกอยู่ที่เรือนจำบางขวางของผู้เขียน อีกทั้งยังให้ข้อคิดเปรียบเทียบกับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยังคงต่อสู้กับระบอบอำนาจนิยมในปัจจุบัน  หนังสือเล่มนี้ ยังแสดงให้เห็นถึงกระแสการตื่นตัวทางการเมืองและสังคมของนิสิตและนักศึกษาในสมัยนั้น ตั้งแต่การต่อต้านระบบโซตัสในมหาวิทยาลัย กิจกรรมสายลมแสงแดด จนถึงการออกต่างจังหวัดเพื่อเข้าใจความยากลำบากของแรงงานผู้ถูกกดขี่ทางเศรษฐกิจ และก่อตั้งขบวนการนิสิตนักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญต่อรัฐบาลเมื่อปี 2512  อย่างไรก็ตาม ภาพการกบฏต่อต้านรุ่นพี่ในคณะไปจนถึงการต่อต้านรัฐในระดับประเทศ ยังคงเป็นภาพเหตุการณ์ที่ย้อนกลับมาให้เห็นอีกครั้งในปัจจุบัน

– บางส่วนจากบทบรรณาธิการ