ชยางกูร เพ็ชรปัญญา

ชยางกูร เพ็ชรปัญญา นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น: กอล์ฟ

คณะที่เรียน: รัฐศาสตร์

ความสนใจ: การเมืองสหรัฐฯ การเมืองอังกฤษ การเมืองร่วมสมัย ประวัติศาสตร์ สิทธิและเสรีภาพพลเมือง ศาสนวิทยา

งานที่ทำให้สำนักพิมพ์: ผู้แปล

ฟรี: สนับสนุนให้มีการแยกศาสนาออกจากรัฐ เพราะรัฐไม่ควรใช้ศาสนาซึ่งเป็นความเชื่อของคนกลุ่ม ๆ หนึ่ง มาใช้ในการปกครองสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

“คนที่ฉลาดเกินกว่าจะยุ่งเกี่ยวกับการเมือง จะถูกลงโทษด้วยการถูกคนที่โง่กว่าปกครอง” (เพลโต)