ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี

ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น : ฟอร์ด

คณะ : รัฐศาสตร์

ความสนใจ : การเมืองเปรียบเทียบ ระบบเลือกตั้งและพฤติกรรมการเลือกตั้ง รัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง สิทธิมนุษยชน (เยาวชน LGBTQI) รัฐสวัสดิการ อนิเมะ ฟิตเนส Skincare สุขภาพและความงาม

งานที่ทำในสำนักพิมพ์ : ผู้เขียน ผู้แปล ลง Field

ฟรี : เป็นผู้ไม่อดกลั้นต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะกระทำโดยสิ่งใดก็ตาม เป็นผู้มียึดมั่นอย่างแรงกล้าว่า “สิทธิเหนือชีวิต ร่างกายไม่มีใครพรากไปจากมนุษย์ได้”

โควท : ความอยุติธรรมเกิดขึ้นเมื่อใด การต่อต้านกลายเป็นหน้าที่เมื่อนั้น