ทิฆัมพร บุญมี

ทิฆัมพร บุญมี นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น: คีพ

คณะที่เรียน: นิเทศศาสตร์

ความสนใจ: ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง สิทธิมนุษยชน นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ งานเขียน และงานวิจารณ์

งานที่ทำในสำนักพิมพ์:

  • บรรณาธิการสำนักพิมพ์
  • บรรณาธิการหนังสือ “นักเรียนเลวกับระบบการศึกษาที่แสนดี” ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง
  • ผู้ดูแลฝ่ายสื่อสารองค์กร (PR) สำนักพิมพ์

งานอื่น ๆ นอกสำนักพิมพ์

  • ผู้กำกับและนักทำสารคดี
  • ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ และผู้จัดการกองภาพยนตร์
  • อดีตประธานกรรมาธิการฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและฝ่ายสื่อสารองค์กร สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

งานที่ดีคืองานที่เสร็จ