ทิโมธี สไนเดอร์

ทิโมธี สไนเดอร์ (28 ธันวาคม ค.ศ. 1955 – 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2017) ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยล เขาเป็นผู้เขียน Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin และ Black Earth: The Holocaust as History and Warning เขาเป็นหนึ่งในสมาชิกกรรมการด้านความสำนึกตระหนักรู้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และอาชญากรรมต่อมวลมนุษย์แห่งพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกา และเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำสถาบันมานุษยวิทยาในกรุงเวียนนา 
ในปี 2560 เขาเป็นหนึ่งในนักวิชาการต่างประเทศผู้ลงนามไม่เห็นด้วยกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อประเด็นการลงโทษทางวินัยนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน 8 คนที่เดินออกจากพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี 2560