ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ไทยและสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2550 และในสมัยเป็นนักศึกษา เขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง “สภาหน้าโดม” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในขบวนการประชาธิปไตย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516