พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์

พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคอลัมนิสต์เขียนประจำของหนังสือพิมพ์มติชน และมีผลงานเขียนล่าสุดกับทางสำนักพิมพ์มติชนคือ เผด็จการศึกษา