มงคล ธนาศรีวิโรจน์

มงคล ธนาศรีวิโรจน์ นักวาดภาพประกอบ นิสิตคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผลงานภาพเขียนในหนังสือ และนิตยสารหลายเล่ม ติดตามผลงานได้ที่เฟซบุ๊กเพจ JARB