วริตตา ศรีรัตนา

วริตตา ศรีรัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายหลังเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เขาได้รับ “ทุนวิจัยแห่งชาติ” แห่งรัฐบาลสาธารณรัฐสโลวัก (The National Scholarship of the Slovak Republic) ประจำปี พ.ศ. 2556 ให้ไปทำงานเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Researcher) และอาจารย์พิเศษประจำภาควิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษที่มหาวิทยาลัยโคเมนิอุส ณ กรุงบราทิชลาวา (Comenius University in Bratislava) สาธารณรัฐสโลวัก
 
ผลงานวิชาการด้านยุโรปกลางศึกษาของเขา ได้แก่ หนังสือเรื่อง Particular Modernity/Modernism: Locating Modernist Moments in Czech and Slovak Literature, 2015. และงานแปลเรื่องความเปลี่ยวดายอันกึกก้องเกินต้าน, 2560. ซึ่งเป็นหนังสือแปลวรรณกรรมจากภาษาเช็กเป็นภาษาไทยเล่มแรกของประเทศไทย