วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้รับเลือกตั้งเป็นภาคีคณะกรรมการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสมาคมเอเชียศึกษา (Association for Asian Studies – AAS)