ศิรดา สื่อไพศาล

ศิรดา สื่อไพศาล นักเรียนกราฟิกดีไซน์ กำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ เติบโตในกรุงเทพมหานคร และใช้ชีวิตอยู่กับกระดาษและดินสอสีมาตั้งแต่สมัยจำความได้ ติดต่อได้ที่ http://www.behance.net/siradasue6530 หรืออีเมล siradasue@gmail.com