สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม)

สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นิ้วกลม) นักเขียนชื่อดังที่สุดคนหนึ่งของประเทศ นิ้วกลมมีผลงานมากกว่า 30 เล่มครอบคลุมประเด็นเรื่องส่วนตัว การใช้ชีวิต การท่องเที่ยว และความหมายของการเป็นมนุษย์