สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย

สิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย นิสิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – อดีตรองประธานสภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ – อดีตกรรมาธิการ ด้านกฎหมาย สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เขียนบทความทางกฎหมาย ลงหนังสือวารสารกฎหมาย รพีพัฒนศักดิ์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 และ 2561 และบรรณาธิการหนังสือเอาชีวิตรอดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
“กฎหมายที่ดีที่สุดต้องมาจากเจตจำนงร่วมกันของประชาชนตามวิถีทางประชาธิปไตย”