สิ้นฝันเมื่อวันวาน: นักศึกษากับสงครามปฏิวัติไทย

สิ้นฝันเมื่อวันวาน: นักศึกษากับสงครามปฏิวัติไทย

ผู้เขียน: ศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อดีตนักโทษคดี 6 ตุลา, อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

หนังสือเล่มนี้รวมบทความที่เผยประสบการณ์ของอาจารย์สุรชาติ เชื่อมโยงบทวิเคราะห์ของอาจารย์ว่าด้วยบริบทของสังคมไทยและภูมิภาคในเหตุการณ์ 6 ตุลา


เนื้อหาภายในหนังสือ

 1. สงครามและการปฏิวัติในเดือนตุลา
 2. รัฐและสงครามปฏิวัติไทย
 3. สงครามระหว่างพรรคพี่น้อง
 4. ปฐมฤกษ์แห่งสงคราม!
 5. สงครามต้านปฏิวัติของรัฐไทย
 6. สงครามของจักรวรรดินิยม
 7. ความผันแปรของสงคราม
 8. วอชิงตันถอน ไซง่อนแตก กรุงเทพกลัว!
 9. ไทยต้องไม่เป็นเวียดนาม
 10. สงครามไทย-พรรคจีน
 11. การเมืองนำการทหาร
 12. สิ้นสงคราม สิ้นอุดมการณ์?
 13. การเมืองนำการทหาร ประชาธิปไตยนำเผด็จการ
 14. สงครามจบ ประวัติศาสตร์จบ

ชีวิตของความเป็นคนในยุคแห่งเดือนตุลานั้นผูกพันอยู่กับอุดมการณ์ชุดใหญ่ที่สุดคือ การปฏิวัติ การจบลงของสงครามปฏิวัติในชนบทไทยที่มีอาการ “ป่าแตก” และตามมาด้วย “เสียงปืนดับ” เป็นจุดจบของสงครามเย็นในไทย จึงเป็นการสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ในยุคสมัยหนึ่งและคนรุ่นหนึ่ง

— สุรชาติ บำรุงสุข