สุลักษณ์ ศิวรักษ์

สุลักษณ์ ศิวรักษ์ หรือนามปากกา ส.ศิวรักษ์ นักวิชาการ และนักเคลื่อนไหวที่เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติวิธีในประเทศ สุลักษณ์มีผลงานเขียนหนังสือในภาคภาษาไทยมากกว่า 200 เล่ม และเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกในฐานะผู้ริเริ่มแนวคิด “พุทธศาสนาเพื่อสังคม”