หลิว เสี่ยวโป

หลิว เสี่ยวโป (28 ธันวาคม ค.ศ. 1955 – 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2017) เป็นนักเขียนชาวจีน นักวิพากษ์วรรณกรรม นักกิจกรรมสิทธิมนุษยชน นักปรัชญา และเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่เรียกร้องการปฏิรูปทางการเมือง และมีความเกี่ยวข้องกับการรณรงค์ในการหยุดการปกครองโดยคอมมิวนิสต์พรรคเดี่ยวในประเทศจีน บางคนกล่าวถึงเขาว่าเป็น “เนลสัน แมนเดลาของประเทศจีน” เขาถูกคุมขังในฐานะนักโทษการเมืองในเมืองจินโจว มณฑลเหลียวหนิง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เขาได้รับการปล่อยตัวโดยมีทัณฑ์บนด้วยเหตุผลทางการแพทย์หลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งในตับ และเสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2017