อภินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อภินันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หรือชื่อเล่น ไอซ์ เป็นผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ณ ประเทศรัสเซีย