อรรถพล อนันตวรสกุล

อรรถพล อนันตวรสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์อรรถพลเป็นผู้บุกเบิกแนวคิดการศึกษาแบบพลเมืองในประเทศ และเป็นวิทยากรรับเชิญงานเสวนาด้านการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศอยู่เป็นประจำ