เกศกนก วงษาภักดี

เกศกนก วงษาภักดี นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อเล่น: ใบไหม

คณะที่เรียน: รัฐศาสตร์

ความสนใจ: ปรัชญา เศรษฐศาสตร์การเมือง ประวัติศาสตร์ การเมืองร่วมสมัย ภาษาสเปน หมาแมว

งานที่ทำให้สำนักพิมพ์: นักแปล

โควท: ไม่เคยมีอำนาจบาตรใหญ่ใดในประวัติศาสตร์ที่คงทนถาวร ไดโนเสาร์แห่งศตวรรษที่ 21 ก็เช่นกัน