เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล เนติวิทย์เกิดวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2539 จบการศึกษาจากโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในเดือนพฤษภาคม 2560 เขาได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่เพราะความต้องการในการปฏิรูปสถาบันศึกษาของเขาโดยการแสดงความเคารพพระบรมราชอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ด้วยวิธีการโค้งคำนับ ทำให้มหาวิทยาลัยปลดเขาและเพื่อนอีก 7 คนที่ร่วมแสดงออกพ้นจากตำแหน่งและตัดสิทธิการลงสมัครใด ๆ ตลอดเวลาในมหาวิทยาลัยของพวกเขา แม้จะมีการคัดค้านจากเจ้าของรางวัลโนเบล 7 คนและนักวิชาการทั่วโลกจำนวนมากก็ตามที
นอกจากนั้น เขายังเป็นผู้ปฏิเสธการเกณฑ์ทหารด้วยเหตุผลทางมโนธรรม (Conscientious Objector) เป็นนักเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยและนักกิจกรรมทางสังคม เป็นนัก (ฝึก) เขียนหนังสือและนัก (ฝึก) แปลจากภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
หนังสือที่เกี่ยวข้อง