เพอรี ลิงค์

เพอรี ลิงค์ ศาสตราจารย์ด้านวรรณคดีเปรียบเทียบและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ริเวอร์ไซด์ และศาสตราภิชานด้านเอเชียตะวันออกศึกษา ที่มหาวิทยาลัยปรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา ลิงค์เป็นบรรณาธิการแปลหนังสือรวมบทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโปภาคภาษาอังกฤษ นักเขียนประจำ New York Review of Books ลิงค์เป็นหนึ่งในนักวิชาการและปัญญาชนทั่วโลกที่คัดค้านการลงโทษนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแปดคนในกรณีถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ค.ศ. 2017