เฮนรี ฮาร์ดี้

เฮนรี ฮาร์ดี้ สมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งวิทยาลัยวูล์ฟสัน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขาเป็นผู้จัดการสมบัติทางวรรณกรรมของไอเซยา เบอร์ลิน เขาเป็นบรรณาธิการร่วมในหนังสืออื่น ๆ ของเบอร์ลินอีกหลายเล่ม ซึ่งรวมถึงหนังสือรวบรวมจดหมายของเบอร์ลินอีกสี่เล่ม ได้แก่ Flourishing, Enlightening, Building และ Affirming นอกจากนั้นยังมีหนังสือรวบรวมจดหมายของผู้เขียนอื่น ๆ อีก และเขายังเป็นบรรณาธิการของหนังสือ The Book of Isaiah: Personal Impressions of Isaiah Berlin