ไอเซยา เบอร์ลิน

ไอเซยา เบอร์ลิน เบอร์ลินเกิดที่กรุงริกา ซึ่งปัจจุบันเป็นเมืองหลวงของประเทศลัตเวีย ในปี ค.ศ. 1909 ครอบครัวของเขาย้ายไปอยู่ที่ประเทศรัสเซียเมื่อเขาอายุ 6 ขวบ และที่เมืองเปโตรกราด ค.ศ. 1917 เขาได้เห็นเหตุการณ์ปฏิวัติทั้งสองครั้ง ทั้งการปฏิวัติสังคมนิยมประชาธิปไตยและการปฏิวัติบอลเชวิก ในปี ค.ศ. 1921 เขาและพ่อแม่อพยพไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ เขาเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเซนต์ปอลในกรุงลอนดอน และวิทยาลัยคอร์ปัส คริสตี มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด นอกเหนือจากการเข้าร่วมรับใช้ในสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประจำอยู่ที่กรุงนิวยอร์ก วอชิงตัน มอสโกว และเลนินกราด เขาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขาดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ชิชิลีด้านทฤษฎีการเมืองและสังคม (Chichele Professor of Social and Political Theory) เป็นประธานผู้ก่อตั้งวิทยาลัยวูล์ฟสัน มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เขายังดำรงตำแหน่งประธานของบริทิชอะคาเดมี (British Academy) อีกด้วย งานของเขาที่ได้รับการตีพิมพ์ เช่น Karl Marx, Russian Thinkers, Concepts and Categories, Against the Current, Personal Impressions, The Crooked Timber of Humanity, The Sense of Reality, The Proper Study of Mankind และ The Soviet Mind เขาได้รับรางวัลเยรูซาเล็ม (Jerusalem Prize) สำหรับการปกป้องเสรีภาพพลเมืองตลอดชีวิตของเขา เขาเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1997