จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข เขียน
ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Famine, Affluence, and Morality

ความอดอยาก ความมั่งคั่ง และศีลธรรม
Famine, Affluence, and Morality
ปีเตอร์ ซิงเกอร์ เขียน
บิล และ เมลินดา เกตส์ คำนิยม
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

The Cry for Human Rights: Selected Writings of Ilham Tohti

เสียงเพรียกหาสิทธิมนุษยชน: ข้อเขียนของนักคิดอุยกูร์ผู้ถูกจองจำ
The Cry for Human Rights: Selected Writings of Ilham Tohti
อิลฮัม โตห์ติ เขียน
จิวเฮอร์ โตห์ติ (บุตรีของอิลฮัม) คำนิยม
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ สริวิสิฐ โตท่าโรง แปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality

ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน
Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality
Hsueh Hua-yuan Tai Pao-tsun และ Chow Mei-li เขียน
โทนี ซู เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค แปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

#SolidarityWithJoshuaWong A Road to Freedom: A Parallel Struggle and Milk Tea Allaince

#SolidarityWithJoshuaWong A Road to Freedom: A Parallel Struggle and #MilkTeaAlliance Panel Talk on 13 October 2022, 10:00 – 11:00 hrs. LIVE on Facebook Page “Sam Yan Press” (สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่าน) Speakers: Wasana WongsurawatAssociate Professor, Faculty of Arts, Chulalongkorn University Jeffrey N. WasserstromProfessor, History Department, University of California and the author of “Vigil: Hong Kong on a Brink,” […]

Sam Yan Press Editorial Board

October 13, 2022

A Freedom Beacon in Asia: Democracy and Social Movement in Taiwan and Thailand

Sam Yan Press, Political Science Student Union of Chulalongkorn University, and Chiron Taiwan, we are organising a special panel talk on sharing and reflecting on experiences in the struggle for democracy and fundamental rights, from Taiwan to Thailand on the topic of A Freedom Beacon in Asia: Democracy and Social Movement in Taiwan and Thailand […]

Sam Yan Press Editorial Board

October 1, 2022

Marriage Equality in Thailand: An Experience from Taiwan

Sam Yan Press in collaboration with the Political Science Student Union of Chulalongkorn University and Chiron Taiwan, we are organising a public panel talk on sharing and reflecting on experiences in the struggle for equality and fundamental rights, from Taiwan to Thailand, on the topic of Marriage Equality in Thailand: An Experience from Taiwan Speakers: […]

Sam Yan Press Editorial Board

October 1, 2022

Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis

พังทลายแต่ไม่พ่ายแพ้: เรื่องเล่าเพื่อการเมืองที่เป็นของเราทุกคน
Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis
จอร์จ มอนบิโอต์ เขียน
ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ มนภัทธ จงดีไพศาล แปล

Sam Yan Press Editorial Board

September 12, 2022

The ABCs of Socialism

ซ้ายจัด(ไม่)ดัดจริต
The ABCs of Socialism
บาสกา ซุนคารา บรรณาธิการต้นฉบับ
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล, เกศกนก วงษาภักดี และบุรภัทร รุ่งลักษมีศรี แปล

Sam Yan Press Editorial Board

September 12, 2022

Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence

รักร้อนแรงแห่งดินแดนสังคมนิยม
Why Women Have Better Sex Under Socialism: And Other Arguments for Economic Independence
Kristen Ghodsee เขียน
เกศกนก วงษาภักดี แปล
กรพินธุ์ พัวพันสวัสดิ์ คำนิยม
moonscut ออกแบบปก

Sam Yan Press Editorial Board

September 12, 2022
1 2 3 7