Beautiful Trouble: A Toolbox For Revolution

คู่มือปลุกปั่นเพื่อสร้างสรรค์: กล่องเครื่องมือเพื่อการปฏิวัติ

Beautiful Trouble: A Toolbox For Revolution

บรรณาธิการ: Andrew Boyd และ Dave Oswald Mitchell 
ผู้แปล : เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ สรวิสิฐ โตท่าโรง
คำนิยม: จันจิรา สมบัติพูนศิริ


ในห้วงเวลาที่หลากหลายคนในสังคมไทยมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงการเมืองและสังคมไปสู่สิ่งที่ดีกว่า สำนักพิมพ์สำนักนิสิตสามย่านขอนำเสนอคู่มือเล่มสำคัญเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่รวบรวมวิธีการจำนวนมากจากนักกิจกรรมและศิลปินจากทั่วโลก หนังสือเล่มนี้จะเผยถึงทฤษฎีและหลักการที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหว รวมถึงยุทธวิธีเจ๋ง ๆ ที่เป็นกรณีศึกษาให้เราไปสร้างสรรค์ต่อได้  

ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร จะเป็นนักกิจกรรมรุ่นเก๋าหรือจะเป็นมือใหม่ที่มีความต้องการอันแรงกล้าที่จะทำกิจกรรมทางการเมือง หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณสามารถ “ปลุกปั่น” สิ่งที่มีอยู่เดิม เพื่อนำไปสู่สิ่งใหม่ที่เท่าเทียม เป็นธรรม และสวยงาม 

“หนังสือเล่มนี้คือคู่มือสำหรับพวกตัวปัญหาในสายตาเผด็จการ เป็นคู่มือก่อการปฏิวัติต่อความไม่เป็นธรรมทั้งหลายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเชื้อชาติ สีผิว ความเท่าเทียมทางเพศ ความเหลื่อมล้ำ อำนาจนิยมในระบบการศึกษา ฯลฯ ขอให้ ‘นักสร้างปัญหาที่งดงาม’ ทุกคนได้อ่านหนังสือเล่มนี้ และต่อสู้เพื่อสังคมที่เราใฝ่ฝัน
Long Live Revolution! 

– พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ, นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมที่เป็นธรรม

หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในคู่มือปฏิบัติการสันติวิธีที่ครอบคลุมที่สุด รวบรวมแนวคิดวิธีการเปลี่ยนแปลงสังคม กลยุทธ์ และบทเรียนจากนักกิจกรรมที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมทั่วโลกมาไว้ในที่เดียว ลองอ่านดูแล้วจะพบว่ามีวิธีการมากมายที่สามารถสร้างความปั่นป่วน และทำให้สังคมเป็นธรรมและเท่าเทียมขึ้นได้อย่างงดงาม

– ธรรมชาติ กรีอักษร, ผู้แปล จากเผด็จการถึงประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ โดย ยีน ชาร์ป

หนังสือ คู่มือปลุกปั่นเพื่อสร้างสรรค์ ที่ท่านถืออยู่ในมือนี้รวบรวมปฏิบัติการรบกวนอย่างสร้างสรรค์ไว้ในหลายหมวดหมู่ อันมาจากประสบการณ์ของนักกิจกรรมในหลากสังคม ความน่ามหัศจรรย์ของหนังสือเล่มนี้มิใช่อยู่ที่คำแนะนำเชิงเทคนิคให้นักกิจกรรมได้คิดค้นและสานต่อปฏิบัติการรบกวนอย่างสร้างสรรค์เท่านั้น แต่ยังอยู่ที่นับทฤษฎีว่าด้วยการต่อต้านอำนาจครอบงำ ซึ่งแฝงฝังอยู่ในโครงสร้างสังคมกฎเกณฑ์ที่เราถูกบอกทุกเมื่อเชื่อวันว่าถูกต้องเป็นธรรม ระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่เราเรียนมาว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับสังคมของเรา อำนาจครอบงำที่ลึกที่สุดดำดิ่งอยู่ในวิธีคิด ความเชื่อ การรับรู้ว่าอะไรจริงอะไรลวง ฉะนั้นตัวบุคคลจึงทำหน้าที่ผลิตซ้ำอำนาจครอบงำและส่งต่อให้คนรุ่นลูกรุ่นหลาน

– จันจิรา สมบัติพูนสิริ