ถึงเธอ…ที่รัฐ (ศาสตร์​) : ชีวิตสามัญชนคนเบื้องหลัง

ถึงเธอ…ที่รัฐ (ศาสตร์​) : ชีวิตสามัญชนคนเบื้องหลัง
ประพีร์ เอกพจน์ เขียน
นัสรีน เจะโส๊ะเจะหลี และ สุราศี สุปรียสกนธ์ สิงห์ดำรุ่นที่ 74 เรียบเรียง

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Genius of Common Sense: Jane Jacobs and Story of The Death and Life of Great American Cities

เจน เจคอบส์ นักคิดผู้พลิกชีวิตเมือง
Genius of Common Sense: Jane Jacobs and Story of The Death and Life of Great American Cities
Glenna Lang และ Marjory Wunsch เขียน
ณัฐธีร์ ฤทธิเดชเกรียงไกร แปล
อนวัช อรรถจินดา บรรณาธิการ
กาญจน์ นทีวุฒิกุล คำนิยม

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข เขียน
ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Famine, Affluence, and Morality

ความอดอยาก ความมั่งคั่ง และศีลธรรม
Famine, Affluence, and Morality
ปีเตอร์ ซิงเกอร์ เขียน
บิล และ เมลินดา เกตส์ คำนิยม
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

The Cry for Human Rights: Selected Writings of Ilham Tohti

เสียงเพรียกหาสิทธิมนุษยชน: ข้อเขียนของนักคิดอุยกูร์ผู้ถูกจองจำ
The Cry for Human Rights: Selected Writings of Ilham Tohti
อิลฮัม โตห์ติ เขียน
จิวเฮอร์ โตห์ติ (บุตรีของอิลฮัม) คำนิยม
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ สริวิสิฐ โตท่าโรง แปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality

ไต้หวันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของจีน: ประวัติศาสตร์ชาติไต้หวัน
Taiwan is Not Chinese!: A History of Taiwan Nationality
Hsueh Hua-yuan Tai Pao-tsun และ Chow Mei-li เขียน
โทนี ซู เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ อัครวัฒน์ ศิริพัธนโชค แปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis

พังทลายแต่ไม่พ่ายแพ้: เรื่องเล่าเพื่อการเมืองที่เป็นของเราทุกคน
Out of the Wreckage: A New Politics for an Age of Crisis
จอร์จ มอนบิโอต์ เขียน
ภาคิน นิมมานนรวงศ์ และ มนภัทธ จงดีไพศาล แปล

Sam Yan Press Editorial Board

September 12, 2022
1 2 5