จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ

จากจุฬาฯ สู่บางขวาง: บันทึกเดือนตุลาฯ
สุรชาติ บำรุงสุข เขียน
ธนาพัฒน์ มีฉิม และ กฤตภาส เชษฐเจริญรัตน์ บรรณาธิการ

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2022

Beautiful Trouble: A Toolbox For Revolution

คู่มือปลุกปั่นเพื่อสร้างสรรค์: กล่องเครื่องมือเพื่อการปฏิวัติ
Beautiful Trouble: A Toolbox For Revolution
Andrew Boyd และ Dave Oswald Mitchell บรรณาธิการ 
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และ สรวิสิฐ โตท่าโรง แปล
จันจิรา สมบัติพูนศิริ คำนิยม

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

On Tyranny: Twenty Lessons from Twentieth Century

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20
Twenty Lessons from Twentieth Century
ศาสตราจารย์ทิโมธี สไนเดอร์ (Timothy Snyder) เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน แปล
วริตตา ศรีรัตนา บรรณาธิการแปล

Sam Yan Press Editorial Board

October 25, 2021

A Tough Mind and A Tender Heart: Selected Teachings of Martin Luther King Jr.

จงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยน: สันติวิธีของ ดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์
A Tough Mind and A Tender Heart: Selected Teachings of Martin Luther King Jr.
มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
ดอม รุ่งเรือง บรรณาธิการแปล

Sam Yan Press Editorial Board

July 1, 2021

Against the Coup

จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตย: แผนการสู่อิสรภาพ
From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation
ยีน ชาร์ป เขียน
ธรรมชาติ กรีอักษร และภาคิน นิมมานนรวงศ์ แปล
จันจิรา สมบัติพูนศิริ และธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ คำนำเสนอ

Sam Yan Press Editorial Board

July 1, 2021

I Have No Enemies: Selected Essays of Liu Xiaobo

ตัวข้าไซร้ ไร้ศัตรู: รวมบทความคัดสรรของหลิว เสี่ยวโป
I Have No Enemies: Selected Essays of Liu Xiaobo
แปลโดย ชยางกูร ธรรมอัน เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และคณะ
คำนิยมโดย ศาสตราจารย์เพอรี่ ลิงค์ (Perry Link) และโจชัว หว่อง (Joshua Wong)
คำอนุโมทนาโดย ส.ศิวรักษ์ และคำโปรยปกโดย ผศ.ดร.วาสนา วงศ์สุรวัฒน์

Sam Yan Press Editorial Board

July 1, 2021
1 2