ติดต่อกับเรา

ติดต่อสำนักพิมพ์นิสิตสามย่านผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค หรือทางอีเมล์

ที่อยู่

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนน อังรีดูนังต์ แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย

อีเมล์

contact@samyanpress.org