ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่20 (On Tyranny) โดย ทิโมธี สไนเดอร์ แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาลและชยางกูร ธรรมอัน

฿150.00

รายละเอียด

ว่าด้วยทรราชย์: 20 บทเรียนจากศตวรรษที่20

Twenty Lessons from Twentieth Century

เขียนโดย ศาสตราจารย์ทิโมธี สไนเดอร์/Prof. Timothy Snyder

แปลโดย เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และชยางกูร ธรรมอัน บรรณาธิการแปลโดย วริตตา ศรีรัตนา

ราคา 150 บาท จำนวน 100 หน้า

บางส่วนจากในเล่ม

“เราดื่มด่ำกับมายาคติของการ “หมดยุคสมัยประวัติศาสตร์” การทำแบบนั้นเป็นการลดภูมิป้องกันตนเอง เป็นการจำกัดกรอบจินตนาการพวกเราเองและเปิดทางให้แก่ระบอบประเภทที่เราคอยพร่ำบอกกับตัวเองว่าไม่มีทางจะหวนกลับมาได้อีก”

เรียนรู้ 20 บทเรียนจากศตวรรษที่ 20  เพื่อพิจารณาว่าอะไรคือสาเหตุของระบอบเผด็จการ เราจะรับมือมันอย่างไร

เช่น 1. อย่ายอมรับเชื่อฟังทำตามล่วงหน้า 2.ปกป้องสถาบันทั้งหลาย … 18. จงสงบสุขุมเมื่อสิ่งไม่คาดคิดบังเกิด

เรียนรู้เพื่อจะรู้วิธีป้องกันมันได้อย่างไร จากนักประวัติศาสตร์ชั้นนำแห่งยุคสมัย ทิโมธี สไนเดอร์ ไม่ควรอ่าน ไม่ควรพลาด หากไม่อยากให้ทรราชย์ปกครอง