Time Is on Our Side: A Book for Joshua Wong’s 21st Birthday

เวลาอยู่ข้างเรา: หนังสือวันเกิดโจชัว หว่อง

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และภวัต อัครพิพัฒนา แปล


หนังสือรวบรวมความเรียงอันทรงพลังของโลกสองชิ้น คือ จดหมายจากคุกเมืองเบอร์มิงแฮม ของมาร์ติน ลูเธอร์คิง จูเนียร์ คำประกาศอดอาหารประท้วงในวันที่สองของเดือนมิถุนายน ของหลิว เสี่ยวโป และบทสัมภาษณ์โจชัวหว่องในวัยเยาว์ พร้อมคำนำเสนอที่จะทำให้เข้าใจถึงบริบทของความเรียงและชีวิตของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยิ่งใหญ่ทั้งสามท่าน โดย ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ และเจสัน อึง เพื่อนของโจชัว หว่อง

รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะสมทบทุนให้กับนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงและมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติเพื่อช่วยเหลือชาวโรฮิงญา