Why Vegan? Eating Ethically

วางเนื้อนั่นซะ: คู่มือการกินอย่างมีจริยธรรม

Why Vegan? Eating Ethically

Peter Singer เขียน
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล แปล
รัชกร สมประสงค์ บรรณาธิการ


อะไรคือเหตุผลที่ทำให้คนๆ หนึ่งเลิกกินเนื้อสัตว์และหันมาเป็นวีแกน?

หนังสือเล่มนี้จะชวนคุณมาถกเถียงถึงจริยศาสตร์ของการกินเนื้อสัตว์ ซึ่งแนวคิดหลักของวีแกนคือการไม่ก่อความทุกข์และความเจ็บปวด พวกเขาต่อต้านการเลือกปฏิบัติตามอำเภอใจ โดยคิดว่ามันผิดที่จะมอบความทุกข์อันไม่จำเป็นให้กับสิ่งมีชีวิตอื่น แม้ว่าพวกมันจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสปีชีส์เราก็ตาม

ผมเรียกตัวเองว่า “วีแกนสายยืดหยุ่น” โดยมากผมไปทางวีแกน แต่ผมไม่ยึดว่าวีแกนเป็นศาสนานะ ผมตัดสินการกระทำที่ตัวผลลัพธ์ และผลลัพธ์ที่สำคัญในที่นี้คือประโยชน์หรืออันตรายที่เราได้ก่อแก่สิ่งมีชีวิตที่มีสำนึก การถอยห่างจากการกินวีแกนเล็กน้อยไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากนัก เป้าหมายของผมก็ยังคงเป็นอย่างเดิมกับตอนที่ผมหันมาเป็นมังสวิรัติในครั้งแรก กล่าวคือ เพื่อหลีกเลี่ยงการสนับสนุนการปฏิบัติด้วยการซื้อสิ่งที่ขัดกับหลักจริยธรรม

– คำนำผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดโลกทางความคิด โดยไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นวีแกน หรือเชื่อในวิธีการปฏิบัติแบบวีแกนหรือไม่ คุณก็สามารถทำให้ความเข้าใจต่อประเด็นศีลธรรมของคุณกว้างขึ้นได้ เพื่อทำให้โลกนี้เป็นที่ที่สร้างความทุกข์ต่อสัตว์ และความเสียหายต่อสภาพบรรยากาศน้อยลงกว่าที่เคย